Praatplaten Klap Klap

Voor de serie Klap Klap van de Belgische uitgeverij Averbode
maakte ik een serie praatplaten met verschillende thema’s
De praatplaten zijn ter ondersteuning bij de taalontwikkeling
van kleuters.
Hieronder een greep uit de serie.

Praatplaat dagindeling
De dagindeling van Fientje
In het restaurant gaat alles mis
Het milieustation of containerpark
Het milieustation of containerpark

 

Een klas met boze kinderen